WW109: Oxygen Scavenger

WW109 berfungsi untuk mencegah dan menjaga kandungan gas oksigen yang terlarut di dalam boiler.

WW109 adalah produk non-flammable dan tidak menimbulkan polusi.

Aplikasi: Boiler dan heater.